Popüler Tasarımlar
Kategoriler

Şirketinizi duyurmak ve yeni müşterilere ulaşmak için hemen uygun fiyata Web Sitenizi kuralım. Kredi Kartı veya Banka Kartınız ile ödeme yapabilirsiniz. Vizitim ile Dijital Kartvizit artık yayında. Yeni Tasarımlarımızdan haberdar olmak için lütfen E-Bülten'e kayıt olun.

Bize Sorun

Kafanıza takılan soruların cevabını listemizde bulamadıysanız form aracılığı ile bize sorabilirsiniz.

Premium Tasarımlar
Giriş Yap

Gizlilik Sözleşmesi

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Arayuzsatis.com sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi-üye-müşteri (bundan böyle kısaca Ziyaretçi(ler) diye anılacaktır) bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

AS olarak, bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, arayuzsatis.com (Bundan sonra Site veya AS olarak anılacaktır.) sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken size dair kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığı konusunda size bilgilendirmek için kaleme alınmıştır.

AS Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca (“Şirket”) AS internet sitesi olan arayuzsatis.com (“Bundan sonra AS veya İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin, kullanıcı/ziyaretçi/üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, kullanıcının şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Ve İşlenme Amaçları

AS verileri internet siteleri, internet sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Şirket, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; İnternet Sitesi’nde kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; talep ve şikayetlerini ileten kullanıcının bilgilendirilmesi ve kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; kullanıcıya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla arayuzsatis.com internet adresinden paylaşılmış olan AS Kişisel Verileri İşleme Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcının açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması Şirket; yukarıda sayılan ve www.arayuzsatis.com internet adresinden paylaşılmış olan AS Kişisel Verileri İşleme Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları vb. gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.

Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak kullanıcının açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

AS tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar doğrultusunda, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü (örneğin, Şirketimiz ile arasında üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet tedarikçisi, bayi vs. ilişkisi olması) ve niteliğine göre aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

 1. Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim, geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 2. Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 3. Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 4. Veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla Şirketimiz internet adresine bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,
 5. Veri sahibi tarafından satın alınan ürünlere ilişkin gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 6. İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet logo bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler
 7. Üyelere ait finansal bilgiler (Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi gibi bilgiler)

Kullanıcının internet sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla Şirket tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda Şirket, internet sitesi üzerinden Kullanıcıya özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; özel tanıtım yapmak, sayfa içeriklerini Kullanıcıya göre iyileştirmek; Kullanıcı deneyimini geliştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcının İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; Kullanıcıdan toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

AS internet sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca AS tarafından işlenmektedir. AS mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

 1. AS ve AS ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),
 2. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 3. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 4. Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi (Örneğin Şirketimiz ile üye müşteriler arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve mesafeli satış sözleşmesinin ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi),
 5. İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıran Müşterilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 6. Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması, müşterilerin ilgi alanları dikkate alınarak ilgilenebileceği uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili müşterilere bilgi verilmesi, kampanya, promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 7. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri ve çözüm sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili müşterilerimize bilgi verilmesi,
 8. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 9. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
 10. Müşteri memnuniyetini artırmak, internet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,
 11. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,
 12. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 13. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 14. Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 15. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 16. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 17. Talep ve soruların cevaplanması,
 18. Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 19. İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 20. Şirketimiz insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 21. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 22. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru menfaatlerinin korunması.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. AS kişisel verilerini işlemekte olduğu veri sahiplerinin kişisel verilerini elektronik ve fiziki ortamlarda gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak saklamaktadır. AS’un kişisel verileri saklama süresi ilgili mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu sürelerin dolmasına rağmen KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birisinin bulunmasını sağlayacak veri işleme amaçlarının varlığı halinde bireylerin kişisel verileri işlenmeye ve saklanmaya devam edilecektir. KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde AS tarafından kişisel veriler imha edilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında veri sahibinin sahip olduğu haklar şu şekildedir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder.
Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.
Veri Sahibi, Şirket ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Veri sahibi, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir. işbu Gizlilik Politikasında belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini, işbu siteyi ziyaret ederek kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar site kapsamında kendileri tarafından ve kendi rızalarına tabi olarak paylaştıkları veya bildirdikleri her nevi bilgilerin kendilerine ait ve doğru olduğunu, aksi yöndeki taleplerin ve/veya iddiaların tek muhatap ve sorumlusunun bizzat kendileri olduğunu kabul ve taahhüt ederler. AS olarak sitedeki teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamamanızı önermekteyiz. AS olarak bu şekilde açıklanan kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması ile ilgili bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
Kullanıcılarımızın paylaşmış olduğu kişisel ve gizli bilgilerin kullanım kapsamı Kullanım Koşullarında, Kişisel Veri Politikamızda ayrıntılı düzenlenmiştir. Lütfen Kullanım Koşullarımızdaki Kişisel Bilgilerin Kullanıma ve Politikamıza da bakınız.

Çerez kullanımı hakkında da Kullanım Koşullarımızda ayrıntılı açıklamayı bulabilirsiniz.

Kullanıcılar, Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır. AS, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi ’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.