Popüler Tasarımlar
Kategoriler

Şirketinizi duyurmak ve yeni müşterilere ulaşmak için hemen uygun fiyata Web Sitenizi kuralım. Kredi Kartı veya Banka Kartınız ile ödeme yapabilirsiniz. Vizitim ile Dijital Kartvizit artık yayında. Yeni Tasarımlarımızdan haberdar olmak için lütfen E-Bülten'e kayıt olun.

Bize Sorun

Kafanıza takılan soruların cevabını listemizde bulamadıysanız form aracılığı ile bize sorabilirsiniz.

Premium Tasarımlar
Giriş Yap

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, Arayüz Satış – arayuzsatis.com (Bundan böyle AS veya Satıcı olarak anılacaktır.) üzerinden SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yasal düzenlemeler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle ALICI, Sitede listelenen sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini elektronik ortamda peşinen kabul eder.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Hakan SALİH
Adres: Adapazarı/Sakarya
Telefon: +90 535 326 49 23
Eposta: info @arayuzsatis.com

MADDE 3. ALICI & SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
ALICI:
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.a. Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, adedi) www.arayuzsatis.com internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
4.b. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
4.c. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı fiyatları bildirim yapmaksızın fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
4.d. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

*Ödemeler peşin olarak tek seferde internet üzerinden yapılır. Satıcı, AS Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan AS Güvenli Ödeme Sistemi işleyişinin sağlanması amacıyla satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, AS’u temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın sıfatıyla AS’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
*Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4.e. Alıcı’dan tahsil edilen bedel site komisyon ücreti düşüldükten sonra satıcı tarafından verilen hesap numarası veya IBAN numarasına yatırılacaktır. Satıcı, site üzerinden hangi banka hesabına ödeme almak istediğini kendisi seçmektedir.

4.f. Teslimat Şekli: Sözleşme konusu her bir ürün ödemenin Alıcı tarafından Güvenli Hesaba Ödeme yapıldıktan sonra sipariş saat 14.00’dan önce verildi ise aynı gün, 14.00’dan sonra verildi ise en geç bir gün sonra Satıcı tarafından Alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan Alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin Satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir.

Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesine müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, AS tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcıya transfer edilecektir.

MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER

5.a. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’NIN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.b. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.c. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’YI bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.d. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.e. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.f. Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından AS Güvenli Ödeme Sistemine ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün bedelini 3 gün içerisinde AS Güvenli Ödeme Sistemi’ne ödemek zorundadır. Alıcı Satıcıya konuyla ilgili her zaman ulaşabilir.

5.g. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. AS zaten bu sürecin bir muhatabı olmadığından bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.h. AS, Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

5.ı. SATICI, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

5.i. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasında Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Taraflar bu durumun bilincindedir.

MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.a. AS İnternet Sitesinde güvenlik, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ile iletişimler ve diğer konularda aşağıda belirtilen gizlilik kuralları (politikası) ve şartlar geçerlidir.

*Alıcı tarafından AS İnternet Sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, AS tarafından sistem altyapısında, bilgi ve işlemin niteliğine göre günümüzün teknik olanakları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcılara ait cihazlardan girildiğinden Alıcılar tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli önlemlerin alınması, sorumluluğu, virüs, Truva atı ve benzeri zararlı uygulamalar dahil olmak üzere Tüketicilere aittir.

*www.arayuzsatis.com İnternet Sitesinde, Alıcı tarafından kredi kartı ödeme ara yüzüne girilen kart bilgileri sadece Alıcının bankasına iletilmek için kullanılabilir, kesinlikle AS veri tabanına kaydedilmez. Ayrıca ilave güvenlik önlemi olarak Alıcı www.arayuzsatis.com İnternet Sitesinde Kredi Kartıyla sadece 3D güvenli (3D Secure) ödeme işlemi yapabilir. Alıcının 3D güvenli işleminde banka tarafından açılan ayrı bir sayfada tek kullanımlık bir şifre sorulur. Bu şifre Alıcının kredi kartının kayıtlı olduğu cep telefonuna Alıcının bankası tarafından gönderilir. Alıcının banka tarafından açılan bu ayrı sayfada kendisinin cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifreyi belirtilen sürede girip onaylaması durumunda ödeme işlemi tamamlanır.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI ve Satıcı’ya ait ad, soyad, adresi, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

*Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak,

*AS, alıcı ile arasındaki alışverişler sırasında edinilen bilgileri (veriler) AS’un, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından çeşitli ürün ve hizmetlerin sağlanması, her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama, üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari/sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, manyetik ve/veya kağıt ortamında arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen durumlarda güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve diğer şekillerde işlenebilir. Söz konusu veriler kanunen gereken durumlarda yetkili Merciler ve Mahkemeler ile paylaşılabilir.

*Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin(verilerinin), kişisel verilerin korunması, elektronik ticaretin düzenlenmesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisi ile ticari olan-olmayan iletişimlerin elektronik ve/veya diğer yöntemlerle kurulmasına onay ve izin vermiştir.

*Alıcılar AS’a yukarıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımını ve işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilirler. Alıcıların bu konudaki açık bildirimleri doğrultusunda, kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya kendileriyle iletişimler yasal süre içinde durdurulur. Ancak hukuken saklanması gereken verilerinin muhafaza edilmesi ve hukuken mümkün olan gerekli veri işleme ve iletişimler devam eder.

*AS İnternet Sitesinde, alıcı tarafından kredi kartı ödeme ara yüzüne girilen kart bilgileri sadece Tüketicinin bankasına iletilmek için kullanılabilir, kesinlikle AS veri tabanına kaydedilmez. Ayrıca ilave güvenlik önlemi olarak Alıcı AS İnternet Sitesinde Kredi Kartıyla sadece 3D güvenli (3D Secure) ödeme işlemi yapabilir. Alıcının 3D güvenli işleminde banka tarafından açılan ayrı bir sayfada tek kullanımlık bir şifre sorulur. Bu şifre Alıcının kredi kartının kayıtlı olduğu cep telefonuna Alıcının bankası tarafından gönderilir. Alıcının banka tarafından açılan bu ayrı sayfada kendisinin cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifreyi belirtilen sürede girip onaylaması durumunda ödeme işlemi tamamlanır.

6.b. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için AS ve iştirakleri tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

6.c. 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6.d. ALICI, AS’da belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda AS’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

6.e. Alıcıların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca AS ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin sahip olduğu haklar şunlardır; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme.

6.f. Alıcının veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemesi durumunda, ıslak imzalı başvuru formunu noter kanalıyla veya şahsen AS’a iletmesi gerekmektedir. Veri sahiplerinden gelen talepler, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

6.g. AS’un internet sitesinde bulunan her türlü bilgi içerik bu bilgilere ait düzenleme şirkete aittir. AS gerekliği gördüğü takdirde yukarda yer alan tüm bilgilerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.h. AS İnternet Sitesindeki bağlantılarla ulaşılan diğer sitelerin içeriklerinden, oluşabilecek uyuşmazlıklar ve olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ÖDEME ŞEKLİ VE FATURA BİLGİLERİ

Sipariş faturası ve ilgili detaylar satıcı tarafından alıcıya gönderilecektir.

7.a. Kapıda Nakit Ödeme: Kapıda nakit ödeme seçeneğini tercih ettiğinizde, ürünlerimiz kargo marifetiyle tarafınıza ulaştırılacak olup, ürün bedelini kapıda kargo görevlisine ödeyebilirsiniz.

7.b Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemede bulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödemede bulunabilirsiniz. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

7.c. Havale ile ödemede bulunmak isterseniz, şirketimizin Ziraat Bankası Bankası , şube kodu 808 (Balçova) hesap numarası 64788621 IBAN numarası TR 8300 0100 0808 6478 8621 5001 olan hesabına havale yapabilirsiniz.
*Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8. CAYMA HAKKI

8.a. Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı’ya bildirimde bulunması şarttır.

8.b. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimleri AS’a yapılacaktır. AS olayı inceledikten sonra bedeli Güvenli Hesap’tan iade edecektir. Alıcı 14 gün içerisinde cayma bildirimi yapmadığı veya onay vermediği taktirde ürün bedelinin Satıcı’ya aktarılacağını ve bu süreden sonra AS’un hiçbir şekilde cayma hakkı dahil herhangi bir durumun muhatabı olmayacağını açıkça kabul eder.

8.c. Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken AS tarafından kendisine bildirilecek taşıyıcı olan MNG Kargo’yu tercih edecektir. AS üzerinden iade talebi oluşturduktan sonra alıcıya verilecek olan tutar AS tarafından aksi belirtilmedikçe, Alıcı’ya aittir. Satıcı iade edilmek istenen ürünü Alıcı’dan almakla yükümlüdür.

8.d. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) 15. Maddesi cayma hakkının istisnalarını düzenlemiştir. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler ve ilgili maddede sayılan diğer ürünler konusunda Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

8.e. Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren en geç on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmediği taktirde ödediği bedeli geri alamayacağını kabul eder.

8.d. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

1) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

2) İade formu,

3) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasına rağmen meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

6) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.e. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8.f. Cayma hakkının kullanılması halinde , iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 9. YETKİLİ MAHKEME VE DELİL ANLAŞMASI

9.1. Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ilgili kanunlarda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.:

9.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

MADDE 10. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Alıcı, [email protected] adresine e-posta gönderebilir.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin Ödeme Yap butonuna tıklanması ile gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı, işbu Satıcı ile akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

İletişim Hızlı Dönüş

Her tür soru ve öneriniz için (Kişisel Verilerinizin kullanımı dahil) iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.

Hizmet Sağlayıcı: [email protected]

MADDE 12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.